Espace presse
ENFR NL

Vaste collectie


© Musée de la Photographie

Eén museum, twee gebouwen

Meteen na de oprichting in 1978 begint de vzw Photographie ouverte foto's en fotografisch materiaal te verzamelen met het oog op een museumproject. Het succes van een eerste Triennale internationale de la Photographie in 1980 blijkt een cruciale factor voor de steun aan de Galerie du Musée de la Photographie. De tentoonstellingen volgen elkaar op en in april 1987 vindt het Musée de la Photographie onderdak in het voormalige karmelietenklooster van Mont-sur-Marchienne. Deze oorspronkelijk van de buitenwereld afgesloten locatie openstellen voor het publiek is een hele uitdaging. Hoe kan het gegeven van tijdelijke exposities en vaste collecties immers worden gerijmd met een oud klooster? Uitdagingen zijn er echter om aan te gaan. In 1995 kan het museum dankzij een eerste renovatiefase zijn museale functie volop beginnen waar te maken. Het idee voor een nieuwe vleugel krijgt geleidelijk aan vaste vorm en wordt uiteindelijk werkelijkheid op 1 juni 2008. Op die manier vormen twee gebouwen voortaan samen één museum.

Eén collectie, twee benaderingen

De collectie van het museum, die bestaat uit eigen aankopen, donaties en werken in bruikleen, blijft groeien en telt vandaag meer dan 80.000 afdrukken en drie miljoen negatieven. Het is dan ook niet evident om een parcours samen stellen van bijna 800 foto's dat een weerspiegeling vormt van de rijkdom en de diversiteit van de collecties. Een selectie bovendien die de volledige geschiedenis bestrijkt van de fotografie, van de negentiende eeuw tot vandaag. Een geheel waaruit de diversiteit blijkt van deze expressievorm in internationaal opzicht, maar met veel aandacht voor de Belgische verwezenlijkingen. Op basis van deze principes is een parcours gecreëerd dat één geheel vormt en tegelijk tweeledig is, chronologisch en thematisch, doorheen de verschillende zalen van het oude, neogotische karmelietenklooster en de nieuwe, hedendaagse vleugel. Fotografie blijft immers eerst en vooral een kwestie van een eigen kijk.


© Musée de la Photographie

Om een beeld te geven van de fotografie, van de eerste daguerreotypes uit de negentiende eeuw tot de jaren 70, bleek een chronologische opzet aangewezen. Voor dit historische overzicht, met de grote namen uit de fotografie, worden de gelijkvloerse zalen benut naast het claustrum van het oude klooster en de gang naar de voormalige cellen van de karmelieten op de eerste verdieping. Door de diverse richtingen die de fotografie uitging vanaf de jaren 80 werd wat de hedendaagse werken betreft gekozen voor een eigen museale benadering. Andere keuzes, andere tijden, andere formaten: de werken die representatief zijn voor de voorbije dertig jaar hebben onderdak gevonden in de nieuwe vleugel van het museum. De foto's worden er tentoongesteld op basis van regelmatig wisselende thema's. De keuze wordt hierbij bepaald door een beeldenlogica die plaats laat voor favoriete werken, nieuwe aanwinsten, maar ook vaste waarden afkomstig uit de collecties. De collectie van het museum is voortdurend aan verandering onderhevig en werpt zowel een blik op het verleden als de toekomst. Deze dimensie blijkt ook uit het tentoonstellingsparcours. Zo wordt er een scheiding aangehouden tussen tijdelijk en vast, en is het perfect mogelijk dat dezelfde fotograaf meermaals voorkomt in de collecties, bijvoorbeeld vanuit historisch of thematisch oogpunt. De presentatie van de collecties is opgevat als een geheel, maar dat betekent niet dat er slechts één parcours mogelijk is. Er zijn tal van aanknopingspunten waarmee de bezoekers hun bezoek naar eigen wens kunnen invullen.


COPYRIGHT © 2012 • DESIGNED BY WWW.MUSEEPHOTO.BE • ALL RIGHTS RESERVED