Online shop Steun ons

Afgelopen tentoonstelligen

Terminé le 16.01.22

Blind Photo

">

Wat is er voor een persoon verschrikkelijker dan het verliezen van het zicht ? Zien laat toe vormen en kleuren te waarderen, zich te oriënteren en zich in een ruimte te verplaatsen, de anderen en zichzelf te herkennen.
In onze ziende maatschappij is het beeld alomtegenwoordig. Het maakt quasi heel ons bestaan afhankelijk. Het zinvolle van het zicht is soeverein en dringt zijn waarheid op, want zoals de uitdrukking het zegt : “men gelooft slechts wat men ziet”. Nochtans heeft niet enkel een beeld de kracht om ons de wereld te laten zien, het kan ook onze andere zintuigen oproepen.

Het project Blind Photo, geleid door het museum in samenwerking met Les Amis des Aveugles ven Ghlin, laat toe te begrijpen dat het met de hulp van al zijn zintuigen is dat de visueel gehandicapte de fotografie benadert.
Het avontuur vangt aan in 2015 wanneer het museum de uitdaging aangaat de fotografie – visueel medium bij uitstek – toegankelijk te maken voor slechtzienden. Terwijl het in eerste instantie hulpmiddelen installeert om de fotografische lezing multisensorisch te maken, gaat de ombudsdienst verder door de ontdekking van het fotolabo aan te passen. In maart 2019 wordt een bijkomend stadium overschreden wanneer enkele slechtzienden en blinden het fototoestel ter hand nemen en zo alle vooroordelen overschrijden. Het resultaat van dat experiment, vergezeld van het fotografische oog van Boris Spiers : vijfentwintig gerealiseerde foto’s uitgekozen door Adeline, Françoise, Isabelle en Laurence. Van de witte stok tot de blindengeleidehonden bij hun dagelijkse bewegingen, van de tactiele ijkpunten tot het geruis van lucht en water dat een voorstelling van de wereld toelaat, delen deze vrouwen de getuigenis van een voor iedereen, ziende of niet, zicht- baar mooi menselijk avontuur.

sponsoExpo4-blindPhoto-2021

Visuel exposition
© Musée de la Photographie