Online shop Steun ons

Afgelopen tentoonstelligen

Terminé le 18.09.22

Karin Borghouts. Paris Impasse

Tussen 2011 en 2021 maakte de Belgische fotograaf Karin Borghouts een overzicht in beelden van de doodlopende steeg- jes van Parijs, dankzij een kunstenaarsresidentie die de Vlaamse Gemeenschap haar in 2015 toekende.

Parijs is met meer dan 20.000 inwoners per vierkante kilometer de dichtstbevolkte stad van Europa en telt meer dan 600 doodlopende straten.
Karin Borghouts zette zich aan een methodische inventarisering, arrondissement per arrondissement, van de doodlopende straatjes van Parijs en fotografeerde zo bijna 400 ‘impasses’, met voor elke foto de volgende eisen: technisch werk in de donkere kamer, een constante positie van de horizonlijn, een strakke compositie, de afwezigheid van mensen.

Karin Borghouts (Kapellen, 1959) studeerde schilder- en beeldhouwkunst, werkte als grafisch vor- mgever en ontpopte zich later tot fotograaf waarbij ze deze andere disciplines in haar fotografie integreerde. Zij is vooral bekend door haar foto’s van gebouwen en interieurs, plaatsen in de pu- blieke ruimte en musea. Deze worden als een scène getoond waar de menselijke figuur afwezig is. Zij werkt aan eigen projecten en vervult opdrachten voor musea, culturele instellingen, overheden, architecten en uitgevers. Het huis is haar meest beklijvende kunstproject waarin ze de verbrande interieurs van haar ouderlijk huis in beeld bracht. In 2005 ontving zij de prestigieuze foto-opdracht ‘European Eyes on Japan’. Zij was in 2012-2013 stadsfotograaf van Antwerpen. Ook brengt zij vanaf 2011 als werffotograaf de renovatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen in beeld. Zij heeft tal van solo- en groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland en diverse publicaties op haar actief waaronder The House, Paris Impasse, Vincent was here et Antwerpen Stad verbeeld. Werken van haar bevinden zich onder andere in de collectie van de fotomusea te Antwer- pen en Charleroi, in MAS Antwerpen en STAM Gent en in de kunstcollectie van de Universiteit Antwerpen.

Visuel exposition
© Musée de la Photographie