Online shop Steun ons

Bedrijven

Ons ondersteunen als :

De huidige bedrijven willen hun stempel drukken op hun tijd,  niet enkel door de financiële maar ook door de menselijke impact. Voor bedrijven die een sterke verankering nastreven zijn kunst, cultuur en patrimonium duurzame waarden van sociaal en maatschappelijk engagement. Zich op een structurele of eenmalige manier associëren voor...

 • Het herdefiniëren van de waarden van het bedrijf

 • Een specifiek project

 • Een tentoonstelling

 • Het delen van een passie

 • Zich engageren voor de toekomst

 • Zich associëren met een thematiek of een specifiek project

 • Zijn cliënteel gevoelig maken voor cultuur

 • Zijn personeel associëren met een cultureel project

photo Musée pour les entreprises

Kies het statuut dat het best overeenkomt met uw profiel,met de voorgestelde voordelen en de bijdrage :

Een gift doen

Een financiële gift, een schenking, een legaat... Sinds 30 jaar al is het Musée de la Photographie u erkentelijk voor alle blijken van sympathie, van ondersteuning en van waardering. Laat onze geschiedenis niet teloor gaan ! Zoals veel non-profit instellingen zet het Musée de la Photographie zich in voor de toekomst met een geheugen voor het verleden. Het legaat is een middel om uzelf en uw actie deel te doen uitmaken van de toekomst.

Een gift doen Contacteren

Elk partnership / lidmaatschap kan verfraaid worden met een extra gift, los van de bijdrage. Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Elke gift moet apart van de bijdrage gestort worden met de vermelding : “Familienaam – voornaam + gift”.

Onze waarden, ons engagement... het museum, ondernemer voor de toekomst :

Conserveert en breidt :

Conserveert en breidt zijn collecties, die 1.500.000 negatieven en 100.000 foto's tellen, uit..

Ondersteunt en moedigt aan :

 1. De groei en de erkenning van de kunstenaars door de aankoop en het tentoonstellen van hun werken.
 2. Het sociale leven, dank zij de stages in eigen huis die vorming en sociale integratie toelaten.
 3. Het beschermen van de natuur in het park van 80 aren, beplant met meerdere opmerkelijke bomen.
 4. Het beschermen van de natuur in het park van 80 aren, beplant met meerdere opmerkelijke bomen.
 5. Het lokale, regionale, nationale en internationale patrimonium via de verwezenlijkte fotoprojecten.
 6. De fotograaf via zijn Prix National Photographie Ouverte dat de geselecteerde fotografen de mogelijkheid tot erkenning biedt en, gedurende een seizoen, tentoongesteld te worden in het museum.